logo
Philipse Keunen Accountants & Belastingadviseurs lijkt wellicht een accountantskantoor zoals er vele zijn in de regio. Toch....de aanpak bij Philipse Keunen verschilt wezenlijk. Bij Philipse Keunen staat de cliënt écht centraal bij alle activiteiten. Het onderscheidend vermogen van Philipse Keunen is prominent en permanent aanwezig en wordt zichtbaar gemaakt in kwalitatief hoogwaardige adviezen. Service en bereikbaarheid staan daarbij overduidelijk op de voorgrond. Philipse Keunen garandeert maximale betrokkenheid met korte en inspirerende lijnen en met een uitstekend gevoel voor cijfers en mensen.
playstore
appstore
yuki robotic internet
philipse keunen banner

Laatste actuele nieuws

Ontslag op staande voet vernietigd

24-05-2017 – Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet … Lees verder...

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24-05-2017 – De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven, … Lees verder...

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24-05-2017 – Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden … Lees verder...

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18-05-2017 – Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een … Lees verder...

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18-05-2017 – Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie … Lees verder...